Hội nam y việt nam

Vietnamese traditional medicine Association

Nam Y

Triển khai công tác kế thừa và ứng dụng Nam y là công việc lâu dài

Nhiệm vụ của Ban Kế thừa và ứng dụng Nam y chăm sóc sức khỏe cộng đồng có thể  nói gọn là xây dựng kế hoạch và giải pháp kế thừa các bài thuốc hay, cây thuốc quý và phương pháp, kinh nghiệm chữa bệnh độc đáo. Hỗ trợ tổ chức cá nhân xây dựng các cơ sở ứng dụng Nam y chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nói như vậy nhưng để triển khai thực hiện và thực hiện có hiệu quả  không phải dễ dàng.
 Lương Y Nguyễn Xuân Việt trong đại hội đại biểu Nam Y Việt Nam (Thứ 2 từ phải sang)
Về phương pháp tiến hành: Ban  sẽ  tuyên truyền vận động các  bậc tiền  bối, những  gia đình có bài thuốc  hay, môn thuốc gia truyền được nhân dân tín nhiệm hiện đang hành nghề, được sử dụng hoặc vì lý do nào đó có nguy cơ bị thất  truyền để truyền  lại  cho  con cháu,cho người  tin  cậy để  tránh thất truyền. Khuyến khích hội viên nghiên cứu viết các bài thuốc hay, cây thuốc quý, phương pháp chữa bệnh độc đáo, có hiệu quả để tuyên truyền phổ biến trên tạp chí Nam  y, trên  các  báo  tạp  chí  khác  cho  mọi người biết và áp dụng. Giới thiệu các lương y, các ông  lang, bà  mế, nhà  chùa   tham gia  hội  viên  của Hội và thỏa thuận hiến tặng hoặc hợp tác sử dụng bản quyền, chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quyền sở hữu trí tuệ để khai thác có hiệu quả các bài thuốc quý ,bảo đảm hài hòa lợi ích các bên  vì mục tiêu chung .Phấn đấu kế thừa từ 20 đến 30 bài thuốc có hiệu quả ở các cơ sở khám chữa bệnh Nam y trong đó có 15 đến 20 sản phẩm được lưu thông trên thị trường hoặc sử dụng trong các cơ sở Nam y. Tổng  hợp  các  bài  thuốc hay, cây  thuốc  quý, kinh nghiệm và phương pháp chữa bệnh  độc đáo để phổ biến trên báo  chí và mạng xã hội, in sách phát hành qua các kênh khác nhau chuẩn bị kế hoạch phối hợp với ban truyền thông và các doanh nghiệp  tổ chức  hội thảo về thuốc Nam và Sức khỏe cộng đồng.
Về  Xây  dựng các cơ sở  khám chữa  bệnh;  Hội Nam  y  và  các  ban chuyên môn  cùng nghiên cứu để hỗ trợ Hội viên và tổ chức hội viên có đủ điều kiện xây dựng mở các phòng khám Nam y trực thuộc hội, vừa mở rộng mạng lưới cơ sở khám  chữa  bệnh  phục  vụ cộng đồng, vừa xây dựng thương hiệu của Hội. Phấn đấu có từ 10-15 cơ sở trong cả nước, trong đó chú trọng khai thác giá trị di tích và di sản vào việc mở cơ sở khám chữa bệnh và tạo sản phẩm phục vụ nhu cầu của khách du lịch về sức khỏe. Kết hợp phương pháp pháp chữa bệnh Nam y với kế thừa và phát huy giá trị Y học Phương Đông để phục vụ nhu cầu của nhân dân Về công tác phối hợp Công tác kế thừa và ứng dụng Nam y là một công tác quan trọng và thực hiện không dễ dàng.
 Lương Y Nguyễn Xuân Việt trong lễ thắp hương nhân ngày 43 năm ngày mất Lương Y Nguyễn Kiều
Vì Vậy Thường vụ Hội cần quan tâm chỉ đạo và tạo cơ chế phối hợp để công tác này không bị chồng  chéo  hoặc  là  thả nổi  cho một Ban Công tác truyền thông là rất  quan  trọng.Trước  hết  là  Ban truyền  thông, tạp  chí  Nam  y, trung tâm  truyền  thông  cần  vào  cuộc  và phối  hợp  chặt  chẽ với  Ban để đẩy mạnh  công  tác  tuyên  truyền về nhiệm vụ này. Ban kế thừa và Ban đào tạo  bồi dưỡng  chuyên  môn  Nam  y, Ban  Khám chữa  bệnh  cần  phối  hợp  chặt  chẽ và  nhanh  chóng xây  dựng đề án  hoặc chương trình hành  động để sớm triển khai công tác. Ban kế thừa phối hợp với Ban Hợp tác quốc tế để mở rộng hợp tác quốc tế  để tuyên truyền quảng bá  di  tích, di  sản, điểm đến và  quảng  bá  tinh  hoa thuốc Việt. Ban  Kế thừa  sẽ phối  hợp  với  Ban  khoa  học công  nghệ và  các  viện  nghiên  cứu để đánh giá,chứng minh danh tính, thành phần và tác dụng của các cây con, khoáng vật thuốc quý phục vụ cho việc liên kết sản xuất chế phẩm có chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Để có thể thực hiện nhiệm vụ vừa có ý nghĩa, vừa khó khăn này, việc nghiên cứu đề xuất cơ chế chính  sách  phát  triển  thuốc  Nam  và  tạo điều  kiện cấp chứng chỉ hành nghề, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hành nghề thuốc Nam là rất quan trọng, bảo đảm hài hòa các lợi ích tạo động lực phát triển./    
 
                                                                                                                                                                                      Lương y Nguyễn Xuân Việt
Trưởng Ban tKế và ứng dụng Nam y -Hội Nam y Việt Nam

Để lại một bình luận

Thông tin phản hồi (0)